Tjenester

Ta de riktige beslutningene for din bedrift

Overlat regnskapet ditt til oss, og  bedre innsikt i din bedrifts økonomiske situasjon. Regnskapet ditt holdes oppdatert til enhver tid. Du får din egen tilgang til regnskapssystemet, slik at du hele tiden kan ha oversikt over tallene hvis du ønsker. Du får skreddersydde rapporter og analyser etter ditt behov. Når du har full oversikt over bedriftens økonomi, har du det beste grunnlaget for å ta gode beslutninger. 

Papirløs hverdag

Ved bruk av et skybasert økonomisystem blir hverdagen din papirløs og forenklet. Du får se resultatregnskapet med en gang, i stedet for at du må vente en hel måned eller termin av gangen. Rapportering går raskere, og det er enklere å hente ut tall. Økonomisystemet kan integreres med andre systemer ved behov.

Papirløs hverdag

Ved bruk av et skybasert økonomisystem blir hverdagen din papirløs og forenklet. Du får se resultatregnskapet med en gang, i stedet for at du må vente en hel måned eller termin av gangen. Rapportering går raskere, og det er enklere å hente ut tall. Økonomisystemet kan integreres med andre systemer ved behov.

Du styrer selv hvor mye eller lite du skal gjøre

Du bestemmer hvilke oppgaver du vil at vi skal gjøre for deg. Vi gjør alt som trengs for at du skal ha fullstendig oversikt over økonomien til selskapet ditt. Du kan også velge at vi tar over de delene av arbeidet du ikke vil gjøre selv.

Regnskap

Når du vet at det økonomiske blir tatt hånd om, kan du fokusere på andre ting. Med solid kompetanse gjør vi regnskapet ditt om til et nyttig verktøy for videre drift, uten at du trenger å gjøre noe ekstra. Tjenestene vi leverer tilpasses deg.

Rådgivning

Tallene i regnskapet ditt er det beste grunnlaget for å ta beslutninger i selskapet. Vi bruker tallene for å gi deg gode råd basert på din situasjon.

Årsoppgjør

Selskapets økonomiske situasjon på slutten av året vises i årsoppgjøret. Det innebærer blant annet resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning. Årsoppgjøret skal gjøres korrekt og presist.
 • Bokføring
 • Lønn
 • Fakturering
 • Prosjekt
 • Betalingsoppdrag
 • Rapportering
 • Avstemming av regnskap
 • Etablering av interne rutiner
 • Bekreftelser overfor tredjepart
 • Bistand ved oppstart av bedrifter
 • Styre-/generalforsamlingsprotokoller
 • Økonomisk styring
 • Årsregnskap med noter
 • Skattemelding
 • Utkast til årsberetning
 • Aksjonærregisteroppgave

Regnskap

Når du vet at det økonomiske blir tatt hånd om, kan du fokusere på andre ting. Med solid kompetanse gjør vi regnskapet ditt om til et nyttig verktøy for videre drift, uten at du trenger å gjøre noe ekstra. Tjenestene vi leverer tilpasses deg.
 • Bokføring
 • Lønn
 • Fakturering
 • Prosjekt
 • Betalingsoppdrag
 • Rapportering
 • Avstemming av regnskap

Rådgivning

Tallene i regnskapet ditt er det beste grunnlaget for å ta beslutninger i selskapet. Vi bruker tallene for å gi deg gode råd basert på din situasjon.
 • Etablering av interne rutiner
 • Bekreftelser overfor tredjepart
 • Bistand ved oppstart av bedrifter
 • Styre-/generalforsamlingsprotokoller
 • Økonomisk styring

Årsoppgjør

Selskapets økonomiske situasjon på slutten av året vises i årsoppgjøret. Det innebærer blant annet resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning. Årsoppgjøret skal gjøres korrekt og presist.
 • Årsregnskap med noter
 • Skattemelding
 • Utkast til årsberetning
 • Aksjonærregisteroppgave
Hos oss får du lave og forutsigbare priser.